Kancelaria Notarialna

Kancelarię Notarialną w Kołobrzegu prowadzę od roku 1992. Otwarcie Kancelarii poprzedziło ukończenie pięcioletnich dziennych studiów wyższych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, następnie odbycie aplikacji notarialnej, asesury. Etap przygotowania do zawodu notariusza zakończył państwowy egzamin notarialny. Nadal podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

Do każdej wykonywanej czynności notarialnej przygotowuję się indywidualnie dokładając należytej staranności i rzetelności. Notariusz, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Wszelkie informacje na temat sporządzanych czynności notarialnych, opłat, dokumentów można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną. Zapraszam do siedziby mojej Kancelarii w Kołobrzegu Plac Ratuszowy 5D, lokal nr 3, obok Ratusza.

Czynności i opłaty

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii Notarialnej. Można ich dokonać także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Najczęściej sporządzane w Kancelarii dokumenty w formie aktu notarialnego to: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy o dożywocie, testamenty, pełnomocnictwa oraz inne, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Nadto sporządzane są akty poświadczenia dziedziczenia, spisywane protokoły notarialne dotyczące np. poddania się egzekucji, przyjęcia lub odrzucenia spadku, poświadcza się własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu.

Notariusz za dokonanie czynności notarialnych pobiera wynagrodzenie szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku ( Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) Pobierane się także podatki: od czynności cywilnoprawnych, darowizny i opłaty sądowe, jeżeli stanowi tak przepis prawa. Należności te są następnie przekazywane na konta bankowe właściwego urzędu skarbowego i sądu. Koszty i opłaty płatne są gotówką lub przelewem bankowym na konto Kancelarii Notarialnej.

Kontakt

Formularz kontaktowy

  Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Kancelaria Notarialna – Mariola Szczęsna podanych w formularzu danych osobowych tylko w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i w zależności od treści zapytania przedstawienia oferty. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, proszę skorzystać z innej formy kontaktu.

  Dane teleadresowe

  Notariusz Mariola Szczęsna
  Kancelaria Notarialna
  Plac Ratuszowy 5D/3
  78-100 Kołobrzeg
  NIP 671 000 37 90

  tel. 602 455 444
  tel. / fax 94 352 87 60

  mszczesna@notariusz-kolobrzeg.com
  mkol11@onet.eu

  Kancelaria Notarialna jest czynna codziennie , oprócz sobót w godzinach od 9.00 do godz.15.00
  Możliwe jest indywidualne wcześniejsze ustalenie terminu poza godzinami pracy Kancelarii , także w soboty.